Spelar placeringen av sina hip bands roll?

Ja, det gör det! Med Hip bands tränar man i huvudsak sina höfter. Dock kan placering av banden påverka motståndet och vilken del det fokuseras på mest. Ju högre upp, desto lättare och ju lägre ned, desto svårare.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp