Den fyller samma kammare för länge.

Kontrollera att alla slangar är korrekt anslutna. Om luft läcker kommer tryckmätningen inte att nå den tröskel som krävs för att kunna gå vidare i behandlingen. Om ditt valda tryck är högt kan det ta längre tid att nå tröskeln.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp