När ska jag undvika att använda Flowpression?

Använd inte Flowpression om du har en pågående infektion eller lider av hjärt- och kärlsjukdomar, tromboflebit, lungödem eller djup ventrombos (DVT).

Använd inte Flowpression om du har sår, infektioner, benfrakturer, ledluxationer eller tumörer nära behandlingsområdet.

Rådslå med din läkare innan du använder Flowpression om du har hjärt- och kärlproblem, är gravid eller upplever andra hälsobekymmer.

Om du upplever smärta, obehag, hudirritation eller känselbortfall, avbryt genast behandlingen och uppsök läkare.

Flowpression är inte avsett att diagnostisera, behandla eller bota några sjukdomar.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp