Hur fungerar programmen?

Program A:

En kammare i taget fylls med luft från fot till höft samtidigt som den behåller trycket i föregående kammare.

Program B:

Tre kammare åt gången fylls med luft och rör sig från fot till höft.

Program C:

Alla kammare fylls med luft samtidigt och släpper sedan när önskat tryck uppnåtts.

Program D:

I den första cykeln fylls två kammare åt gången med luft, från fot mot höft. I den andra cykeln fylls alla kammare med luft samtidigt och släpper sedan när det önskade trycket uppnåtts.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp