Flowpillow stängs av fastän den här fulladdad och bara har körts 2 cykler.

För din och produktens säkerhet är Flowpillow försedd med ett överhettningsskydd, som aktiveras fastän produkten är fulladdad och endast körts två cykler till exempel. Låt produkten vila i några minuter innan du återgår till att använda den igen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp