När ska man använda de olika munstyckena? 

Användningsområden:
De olika munstyckena är framtagna för olika kroppsdelar och syften.

Silicone round: Ett mjukt munstycke som för hela kroppen.

Fork: Detta munstycke används bäst på paraspinala muskler, övre trapezius, underarmar och vader (utan att komma i kontakt med hälsenan).

Bullet: För mindre och mer svåråtkomliga muskelgrupper, såsom de intill skulderbladen, eller för mer lokal behandling i de större muskelgrupperna.

Axe: Bra för långsmala muskler, likt de som löper längs ryggraden och underbenen.

Round head: För stora muskelgrupper, som quads, lats och pecs.

Flat head: Fungerar bäst för att täcka ett större område av mer kompakta muskelgrupper, såsom baksida lår eller sätesmuskeln.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp