Reflow

Flowlife har en stark vision om att det vi säljer i största möjliga mån ska kunna återanvändas på ett eller annat sätt. Vi ser därför till att alla våra produkter har kapacitet att nå sin fulla potential och möjlighet att utnyttjas till max.

Som Flowlife-kund har du alltid två års garanti på produkten du köpt. När garantin löpt ut erbjuder vi istället något som vi valt att kalla för Reflow. Reflow är ett återvinningskoncept och vårt bidrag till ett hållbarhetstänk.

Om du innehar en produkt vars garanti utgått kan du återvinna din produkt hos oss och få en helt ny till en mer förmånlig kostnad (35 % rabatt på ordinarie pris). Tvåårsgarantin börjar då att gälla på nytt. 

Denna tjänst har ingen tidsgräns utan kan nyttjas när som helst.

När en ny produkt eller uppdaterad modell lanseras vill kunder ofta byta ut den de redan har mot en ny. ”Inga konstigheter!” säger vi men för oss är det då viktigt att en gammal och fullt fungerande produkt hittar ett nytt hem.

Lämnas en produkt in till oss kan den återanvändas på flera olika sätt. Genom att bli reservdelar, till exempel! Eller rustas upp för att skänkas vidare till olika idrottsföreningar.

Observera att Reflow endast gäller för Flowlife-kunder och inte hos våra återförsäljare. Kontakta den återförsäljare du köpte din produkt från för att få information om garanti- och returprocess.

 

Vill du använda dig av Reflow? Kontakta oss på hello@flowlife.com

Var denna artikel till hjälp?
2 av 4 tyckte detta var till hjälp