Användningsområden

Benhinnor (Tibialis Anterior)

Vader__sida_.jpg

Vader (Gastrocnemius)

Vader.jpg

Övre axelparti/nacke (Trapezius)

Nacke.jpg

Insida lår (Adductores)

La_rinsida2.jpg

Skulderblad (rotatorkuffen) 

Bro_strygg.jpg

Överarmar (Deltoids, Biceps, Triceps Brachii) 

Armar.jpg

Baksida lår/Hamstringmusklerna (Adductor Magnus, Biceps Femoris, Vastus Lateralis,  Semitendinosus)

Utsida_la_r.jpg

Övre underarm (Triceps Brachii Longus)

Underarmar.jpg

Sätesmusklerna (Gluteus Maximus, Gluteus Medius)

Sa_tesmuskel.jpg

Ländrygg (Erector Spinae, Quadratus Lumborum)

La_ndrygg.jpg

Insida lår (Adductores)

La_rinsida.jpg

Framre lår (Quadriceps) 

La_rframsida.jpg

Hälsenan (Achilles Tendinis) 

Ha_lsena.jpg

 

 

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp